У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

м. Київ

3 червня 2019 року № 928

Про відмову громадським організаціям  у наданні дозволу мати офіційних спостерігачів  під час позачергових виборів народних депутатів України  21 липня 2019 року

До Центральної виборчої комісії надійшли клопотання Громадської організації "Центр соціально-політичних досліджень" та ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ" щодо надання дозволу мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Розглянувши зазначене клопотання та додані до нього документи, Центральна виборча комісія встановила.

Згідно з частиною першою статті 77 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) у виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від громадських організацій.

За змістом частини другої статті 78 та частини двадцять другої статті 107 Закону громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку, не пізніш як за п’ятдесят днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України у порядку, передбаченому Законом.

Однак питання виборчого процесу та спостереження за ним не належать до статутної діяльності Громадської організації "Центр соціально-політичних досліджень", ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ", що є порушенням вимог, установлених частиною другою статті 78, частиною двадцять другою статті 107 Закону.

Відповідно до частини третьої статті 78 Закону підставою для відмови в наданні дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів під час виборів народних депутатів України може бути порушення нею вимог, установлених частинами першою та другою цієї статті.

За таких обставин Центральна виборча комісія вбачає наявність підстав для відмови Громадській організації "Центр соціально-політичних досліджень" і ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ" в наданні дозволу мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 12 частини другої статті 30, частини першої статті 77, частин другої, третьої статті 78, частини двадцять другої статті 107 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 – 13, пунктом 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в наданні дозволу мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року:

Громадській організації "Центр соціально-політичних досліджень";

ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ "ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ".

2. Копію цієї постанови видати представникам відповідних громадських організацій.

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії   Т. СЛІПАЧУК