До відома політичних партій, місцеві організації яких мають намір висувати кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища на перших та/або позачергових місцевих виборах

Центральна виборча комісія звертає увагу політичних партій, місцеві організації яких мають намір висувати кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища на будь-яких перших та/або позачергових місцевих виборах на зміст частини першої статті 36 Закону України "Про місцеві вибори" (далі – Закон), згідно з якою висування кандидатів у депутати та на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища місцевою організацією політичної партії відбувається на підставі Закону, статуту політичної партії за рішенням вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій, зокрема, у відповідних перших та/або позачергових виборах, прийнятого після початку виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

При цьому в разі прийняття політичною партією рішення про участь її місцевих організацій у виборах депутатів, зокрема, обласних, районних, міських, районних у містах рад, виборах міських голів у такому рішенні також зазначаються:

найменування центрального керівного органу партії, який погоджуватиме рішення зборів (конференції) місцевої організації політичної партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 Закону;

прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) керівників політичної партії, уповноважених посвідчувати своїм підписом копії рішень зборів (конференції) місцевої організації партії про висування кандидатів у депутати, кандидата на посаду міського голови від місцевої організації політичної партії відповідно до пункту 4 частини першої статті 38 та пункту 4 частини першої статті 40 Закону.

Копія рішення вищого керівного органу політичної партії про участь її місцевих організацій у відповідних виборах, засвідчена підписом керівника та печаткою політичної партії, разом з копією статуту партії, засвідченою безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після оголошення про початок виборчого процесу, не пізніш як за 35 днів до дня голосування  подається до Центральної виборчої комісії.

Наголошуючи на необхідності дотримання політичними партіями, місцеві організації яких матимуть намір висувати кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища на перших та/або позачергових місцевих виборах, указаних положень Закону щодо прийняття в установлений Законом строк рішень про участь місцевих організацій партій у відповідних місцевих виборах та подання до Центральної виборчої комісії вищезазначених документів, звертаємо увагу на те, що однією з підстав для відмови в реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, зокрема висунутих місцевою організацією партії на перших та/або позачергових місцевих виборах, передбачених пунктом 1 частини першої статті 46 Закону, є порушення встановленого порядку висування кандидата, що включає також недотримання відповідною партією вимог, установлених частиною першою статті 36 Закону.

Зміст відповідного припису Закону роз’яснено в постанові Центральної виборчої комісії від 23 вересня 2015 року № 362 "Про Роз’яснення щодо застосування деяких положень Закону України "Про місцеві вибори" під час реєстрації кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатів у депутати обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та старости села, селища, висунутих місцевими організаціями політичних партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах".