ДО УВАГИ ОСІБ, ОБРАНИХ НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ

Центральна виборча комісія звертає увагу осіб, обраних народними депутатами України, на подану нижче інформацію.

Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної народним депутатом України (частина друга статті 100 Закону України "Про вибори народних депутатів України").

Тому, у відповідності до прийнятого Центральною виборчою комісією Порядку розгляду документів осіб, обраних народними депутатами України в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах, для реєстрації їх народними депутатами України (постанова від 14 листопада 2012 року № 1956), не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України до ЦВК подається заява особи, обраної депутатом.

До заяви мають бути додані такі документи:

1) копія особистої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, який відповідно до Конституції України та законів України несумісний з мандатом народного депутата України, поданої відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради та зареєстрованої в установленому порядку – за наявності іншого представницького мандата;

2) документ про припинення діяльності, несумісної зі статусом народного депутата України – у разі здійснення такої діяльності;

3) копія трудової книжки із записом про звільнення з роботи (посади) (крім народних депутатів України попереднього скликання та пенсіонерів, які не працюють);

4) довідка Управління кадрів Апарату Верховної Ради України – якщо особа, обрана депутатом, є народним депутатом України одного з попередніх скликань і її трудова книжка знаходиться в цьому Управлінні;  

5) копія акта Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України (для осіб, які призначалися на посади відповідно Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України), копія чи витяг із наказу (розпорядження, рішення загальних зборів, колегіального органу тощо) про звільнення з роботи (посади) (для осіб, які займалися роботою (обіймали посаду), несумісною з депутатським мандатом);

6) копія заяви про зупинення адвокатської діяльності, поданої до ради адвокатів регіону за адресою робочого місця адвоката – для осіб, які здійснюють адвокатську діяльність;

7) копія пенсійного посвідчення – для непрацюючих пенсіонерів.

Копія трудової книжки засвідчується у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат".

Для реєстрації особи, обраної народним депутатом України у загальнодержавному або одномандатному виборчих округах, висунутої політичною партією, вказані документи подаються нею особисто чи іншою особою за її довіреністю, посвідченою у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат", або уповноваженим на підставі довіреності від політичної партії її представником.

Для реєстрації особи, обраної депутатом в одномандатному окрузі, яка балотувалася в порядку самовисування, відповідні документи подаються нею особисто або іншою особою за її довіреністю, посвідченою у порядку, встановленому Законом України "Про нотаріат".

Особа, обрана народним депутатом України, не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України може звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про наявність поважних причин, які перешкоджають виконанню нею вимог щодо подання документів, необхідних  для реєстрації її депутатом.

До вказаної заяви на підтвердження зазначених у ній обставин додаються відповідні документи (довідка, у тому числі медична, листок тимчасової непрацездатності, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відміткою про знаходження фізичної особи – підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності тощо).

За результатами розгляду зазначеної заяви обраного народного депутата України Центральна виборча комісія приймає рішення про визнання вказаних ним причин поважними, встановивши інший строк подання документів, необхідних для реєстрації її депутатом, або про відмову у визнанні цих причин поважними.