Виборчий блок "За Єдину Україну!"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
про надходження та використання коштів виборчого фонду
Виборчий блок "За Єдину Україну!"

1. Надходження коштів па рахунок виборчого фонду

Код
надходження
коштів
Джерело надходження коштів Сума
(грн.)
10 Кошти партії (партій, що входять до виборчого блоку), кандидата в депутати 2301700.00
20 Добровільні внески фізичних осіб 248300.00
30 Інші надходження 10250.00
99 Усього надійшло коштів (10+20+30) 2560250.00

2. Витрати коштів з рахунку виборчого фонду

Код витрат коштів Стаття витрат Сума (грн.)
1000 Сума витрат виборчого фонду:
(1100+1200+1300+1400+1500)
2549839.61
1100 Виготовлення матеріалів передвиборної агітації:
(1110+1120+1130+1140)
719836.10
1110 Виготовлення друкованих матеріалів 716356.58
1120 Виготовлення відеозаписів 1199.52
1130 Виготовлення аудіозаписів 2280.00
1140 Придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів 0.00
1200 Використання засобів масової інформації
(1210+1220)
1599172.03
1210 Оплата ефірного часу, наданого телерадіоорганізаціями (1211+1212) 1490814.53
1211 Оплата ефірного часу на телебаченні 1236791.14
1212 Оплата ефірного часу на радіо 254023.39
1220 Оплата публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації 108357.50
1300 Оплата інших послуг (1310+1320+1330+1340+1350) 35869.14
1310 Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 28811.14
1320 Оренда (Оплата за оренду приміщень обладння тощо) 6244.00
1330 Оренда технічних для ведення передвиборної агітації 0.00
1340 Послуги звязку 0.00
1350 Оплата банківських послуг 814.00
1400 Інші витрати на передвиборну агітацію 194962.34
1500 Використано не за цільоввим призначенням 0.00
2000 Повернуто внесків відповідним фізичним особам
2100+2200+2300+2400
0.00
2100 Добровільні внески фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник виборчих фондів 0.00
2200 Суми, що перевищують установлений розмір внеску (внесків) від фізичних осіб 0.00
2300 Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів 0.00
2400 Оплата банківських послуг за повернення коштів 0.00
3000 Перераховано до Державного бюджету України (3100+3200+3300+3400) 10254.00
3100 Добровільні внески фізичних осіб, які не мають права робити внески до виборчих фондів 0.00
3110 Добровільні внески іноземних громадян та осіб без громадянства 0.00
3120 Добровільні внески фізичних осіб - субєктів піприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду 0.00
3130 Добровільні внески анонімних жертводавців (без зазначення в платіжному документі передбачених відомостей) 0.00
3200 Внески, що перераховуються до Державного бюджету України (у разі неможливості їх повернення відповідній фізичній особі) 0.00
3210 Добровільні внески фізичних осіб від яких відмовився розпорядник
виборчого фонду (у разі неможливості їх повернення відповідній фізичній особі) 3210+3220+3230
0.00
3220 Суми, що перевищують установлений розмір внеску (внесків)
від фізичних осіб (у разі неможливості їх повернення відповідній фізичній особі)
0.00
3230 Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів
(у разі неможливості їх повернення відповідній фізичній особі)
0.00
3300 Внески від осіб, не зазначених у рядку 3100, які не мають права
робити внески до виборчих фондів (юридичні особи, громадські організації, господарські субєкти без створення юридичної особи тощо)
10250.00
3400 Оплата банківських послуг за перерахування коштів
до Державного бюджету Украни
4.00
9999 Усього витрачено коштів (1000+2000+3000) 2560093.61
Залишок коштів на рахунку вибочого фонду 156.39 грн.
Розпорядник виборчого фонду Булгаков Юрій Костянтинович
Розпорядник виборчого фонду Парасунько Михайло Васильович