The information on quantity of proxies of candidates to the post of President of Ukraine
Elections 31.10.2004
On : 19.08.2017 09:26:30
The total number of registered proxies of candidates in nation-wide district 122
The total number of registered proxies of candidates in territorial election districts 3540

The name of the candidate The number of proxies in nation-wide district The number of proxies in territorial districts The number of territorial districts without proxies
Oleksandr Filimonovych Bazyljuk 4 45 180
Boghdan Fedorovych Bojko 5 178 47
Mykhajlo Jurijovych Brodsky 5 225 0
Natalija Mykhajlivna Vitrenko 4 196 29
Vasyl Oleksandrovych Volgha 5 128 97
Mykola Fedorovych Ghrabar 6 225 0
Ighor Leonidovych Dushyn 4 30 195
Jurij Ivanovych Zbitnjev 3 140 85
Anatolij Kyrylovych Kinakh 5 223 2
Roman Mykolajovych Kozak 5 31 194
Serghij Vasylovych Komisarenko 5 15 210
Dmytro Oleksandrovych Korchynsky 5 25 200
Vladyslav Anatolijovych Kryvobokov 5 3 222
Oleksandr Oleksandrovych Moroz 5 225 0
Volodymyr Pavlovych Nechyporuk 5 167 58
Oleksandr Oleksandrovych Omelchenko 4 223 2
Oleksandr Mykolajovych Rzhavsky 4 216 9
Mykola Volodymyrovych Roghozhynsky 5 7 218
Petro Mykolajovych Symonenko 5 225 0
Leonid Mykhajlovych Chernovecky 5 225 0
Andrij V'jacheslavovych Chornovil 5 87 138
Viktor Andrijovych Jushhenko 5 225 0
Oleksandr Mykolajovych Jakovenko 4 116 109
Viktor Fedorovych Janukovych 5 225 0

  Web-site of IAS "The Elections of the President of Ukraine"  Printer View