Data on vote counting in the nationwide election district within regions of Ukraine
Extraordinary parliamentary election on 26.10.2014
As of 02.12.2018 09:47:36
Political party SAMOPOMICH Union

% of processed protocols within Ukraine 100.00

Region Diagram % of votes "FOR" party Rating % of processed protocols
Kyiv 21.39 2 100.00
Lviv region 18.78 3 100.00
Ivano-Frankivsk region 14.69 3 100.00
Kyiv region 13.13 3 100.00
Volyn region 11.46 3 100.00
Ternopil region 11.30 3 100.00
Rivne region 11.08 3 100.00
Khmelnyts region 10.39 3 100.00
Cherkasy region 9.83 4 100.00
Zakarpats`ka region 9.63 3 100.00
Poltava region 9.22 4 100.00
Zhytomyr region 9.12 4 100.00
Zaporizhzhia region 8.59 5 100.00
Dnipropetrovsk region 8.59 4 100.00
Chernivtsi region 8.56 4 100.00
Sumy region 8.28 4 100.00
Kirovohrad region 7.90 5 100.00
Mykolaiv region 7.71 6 100.00
Chernihiv region 7.63 4 100.00
Vinnytsia region 7.59 3 100.00
Kharkiv region 7.49 5 100.00
Odesa region 7.23 6 100.00
Kherson region 6.70 6 100.00
Luhansk region 5.14 7 100.00
Donetsk region 3.85 7 100.00

  Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"