Official observers from foreign states and international organizations
Interim parliamentary elections on 07.07.2013

 Data on official observers of international organizations

International organization Number of official observers registered by the CEC
Mizhnarodna orhanizatsiia zi sposterezhennia za vyboramy "CIS-EMO" 17
TOTAL 17

 © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"