Official observers from foreign states and international organizations
Ordinary parliamentary elections on 28.10.2012

 Data on official observers from foreign states

Foreign state Number of official observers registered by the CEC
Republic of Poland 212
Russian Federation 61
United States of America 42
Hungary 41
Kingdom of Denmark 27
Federal Republic of Germany 19
Slovak Republic 17
Canada 14
Federal Republic of Nigeria 10
Republic of Lithuania 8
Republic of Bulgaria 7
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 7
Japan 6
Kingdom of Spain 6
Republic of Estonia 6
French Republic 5
People's Republic of China 5
Czech Republic 4
Kingdom of Sweden 3
Kingdom of the Netherlands 3
Republic of Moldova 3
Islamic Republic of Iran 2
Republic of Azerbaijan 2
Republic of Belarus 2
Republic of Cyprus 2
Republic of Finland 2
State of Israel 2
Republic of Paraguay 1
TOTAL 519

 Data on official observers of international organizations

International organization Number of official observers registered by the CEC
Biuro demokratychnykh instytutiv i prav liudyny Orhanizatsii z bezpeky i spivrobitnytstva v Yevropi 635
mizhnarodna neuriadova orhanizatsiia "CANADEM" 475
Mizhnarodna spilka hromadskykh orhanizatsii "Mizhnarodna Spilka Komsomolskykh Orhanizatsii - Vsesoiuzna Leninska Komunistychna Spilka Molodi" 242
Yevropeiska merezha orhanizatsii zi sposterezhennia za vyboramy (ENEMO) 241
Mizhnarodna orhanizatsiia zi sposterezhennia za vyboramy "CIS-EMO" 234
Vykonavchyi komitet Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav 209
Svitovyi Kongres Ukraintsiv 189
mizhnarodna hromadska orhanizatsiia spryiannia rozvytku vyborchykh tekhnolohii "Za spravedlyvi vybory" 155
Komitet "Za vidkrytu demokratiiu" 145
Mizhnarodna hromadska orhanizatsiia "Tsentralnoievropeiska hrupa politychnoho monitorynhu" 111
Parlamentska asambleia Orhanizatsii z bezpeky ta spivrobitnytstva v Yevropi 103
Mizhnarodnyi ekspertnyi tsentr vyborchykh system (ICES) 68
mizhnarodna hromadska orhanizatsiia "Ukrainskyi Kongresovyi Komitet Ameryky (UKKA)" 66
mizhnarodna nekomertsiina orhanizatsiia "Yevropeiska akademiia zi sposterezhennia za vyboramy" 56
mizhnarodna orhanizatsiia "Yevropeiskyi tsentr heopolitychnoho analizu" 49
Parlamentska Asambleia Rady Yevropy 46
Mizhparlamentska Asambleia derzhav-uchasnyts Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav 36
mizhnarodna hromadska orhanizatsiia "Hromadskyi soiuz" 28
Mizhnarodnyi Respublikanskyi Instytut (MRI) 27
Yevropeiskyi Parlament 26
Parlamentska Asambleia NATO 20
Fond rozvytku instytutiv hromadianskoho suspilstva "Narodna dyplomatiia" 18
mizhnarodna hromadska orhanizatsiia "Yevropeiskyi Komitet prav liudyny" 16
mizhnarodna orhanizatsiia "Mizhnarodnyi instytut novykh derzhav" 15
mizhnarodna hromadska asotsiatsiia "Vybory i demokratiia" 14
Mizhnarodna hromadska orhanizatsiia "Hromadianska initsiatyva za vilni ta demokratychni vybory" 11
Natsionalnyi Demokratychnyi Instytut Mizhnarodnykh Vidnosyn (NDI) 10
Mizhnarodna hromadska orhanizatsiia "Politychna initsiatyva" 8
Fond Konrada Adenauera 5
Asotsiatsiia heneralnykh shtativ Yevropy - Yevropeiskyi studentskyi forum 4
Yevropeiskyi tsentr za suchasnu Ukrainu 4
Fundatsiia "Za vilni vybory" 3
mizhnarodna orhanizatsiia "Yevropeiske demokratychne studentstvo" 3
Orhanizatsiia za Demokratiiu ta Ekonomichnyi Rozvytok - HUAM 3
Parlamentska asambleia chornomorskoho ekonomichnoho spivrobitnytstva 3
TOTAL 3278

  Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"