Перші місцеві вибори 25.02.2018

 © Центральна виборча комісія
Розробка:
ТОВ "НВП "Медирент"
ТОВ "НВП "Проком"

2015
 Перелік виборчих округів, де проводяться вибори старост

Полтавська область, Шишацький р-н, Шишацька селищна громада

№ ЗП Опис меж виборчого округу Дата виборів
1 с. Баранівка 24.07.2016
2 с. Велика Бузова, с. Дем'янки, с. Зелене, с. Мала Бузова, с. Науменки, с. Низова Яковенщина, с.Тищенки, с. Цьови, с. Яковенщина-Горова 24.07.2016
3 с. Великий Перевіз, с. Пелагеївка, с. Першотравневе, с. Самари 24.07.2016
4 с. Воскобійники, с. Величкове, с. Вертелецьке, с. Носи, с. Романки, с. Сулими 24.07.2016
5 с. Гоголеве, с. Воронянщина, с. Маликівщина, с. Шарлаївка, с. Шафранівка 24.07.2016
6 с. Жоржівка, с. Киселиха, с. Колодяжне, с. Павлівка, с. Христівка 24.07.2016
7 с. Ковердина Балка, с. Маслівці, с. Швадрони 24.07.2016
8 с. Покровське, с. Климове, с. Малий Перевіз, с. Маначинівка 24.07.2016
9 с. Михайлики, с. Порскалівка, с. Харенки 24.07.2016
10 с. Пришиб, с. Гнатенки, с. Горішнє, с. Коляди, с. Криворучки, с. Переводчикове 24.07.2016
11 с. Сагайдак, с. Дмитрівка, с. Кирпотівка, с. Лещани, с. Луці, с. Принцеве, с. Салимівщина, с. Чорнобаї 24.07.2016