Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 8 листопада 2010 року № 518

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо виготовлення списків виборців для проведення повторного голосування, повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Це Роз’яснення розроблено з метою забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, однакового застосування законодавства України про вибори на всій території України під час підготовки і проведення повторного голосування, повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

1. Загальні положення

1.1. У разі прийняття рішення про проведення у виборчому окрузі повторного голосування, про призначення повторних виборів депутатів (депутата) Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільського, селищного, міського голови (далі – повторні місцеві вибори) територіальна виборча комісія невідкладно надсилає таке рішення відповідному органу ведення Державного реєстру виборців (далі – орган ведення Реєстру).

1.2. Якщо на території виборчого округу, в якому проводиться повторне голосування, утворено спеціальні виборчі дільниці згідно з частиною п’ятою статті 18 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі – Закон), територіальна виборча комісія невідкладно надсилає своє рішення про проведення у виборчому окрузі повторного голосування відповідним стаціонарним лікувальним закладам.

1.3. Для проведення у виборчому окрузі повторного голосування, повторних місцевих виборів орган ведення Реєстру для кожної звичайної виборчої дільниці, утвореної на території цього виборчого округу, виготовляє список виборців.

Орган ведення Реєстру невідкладно інформує Службу розпорядника Державного реєстру виборців про надходження рішення територіальної виборчої комісії про проведення у виборчому окрузі повторного голосування, повторних місцевих виборів.

1.4. Списки виборців для звичайних виборчих дільниць для проведення повторного голосування, повторних місцевих виборів виготовляються з урахуванням змін, внесених до уточнених списків виборців для проведення голосування на відповідних місцевих виборах.

2. Виготовлення списків виборців для звичайних виборчих дільниць для проведення повторного голосування

2.1. Списки виборців виготовляються за формою уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2010 року № 318, з відповідною зміною його назви (список виборців на звичайній виборчій дільниці для повторного голосування) та із зазначенням дати проведення повторного голосування. 

2.2. До списку виборців включаються дієздатні громадяни України, яким виповнилося або на день голосування виповниться вісімнадцять років та які відносяться за місцем проживання до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців (далі – Реєстр).

Місцем проживання виборця, за яким він відповідно до відомостей Реєстру відноситься до виборчої дільниці, є його виборча адреса, визначена зареєстрованим місцем проживання та адресою житла згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

2.3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

2.4. У списку виборців напроти прізвищ виборців, постійно не здатних пересуватися самостійно, у графі "Примітки" проставляється відповідна відмітка – "НСП".

2.5. Виборці включаються до списку виборців так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.

2.6. Список виборців має наскрізну нумерацію записів про виборців та нумерацію аркушів.

2.7. Список виборців виготовляється на паперовому носії формату А3 у двох примірниках.

2.8. Кожен примірник списку виборців на кожному аркуші засвідчується підписом керівника органу ведення Реєстру, який скріплюється печаткою цього органу.

2.9. Списки виборців передаються відповідним територіальним виборчим комісіям у строки та в порядку, встановлені для уточнених списків виборців на звичайних виборчих дільницях для проведення голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

2.10. Зміни до списку виборців вносяться в порядку, встановленому статтею 33 Закону.

3. Виготовлення списків виборців для спеціальних виборчих дільниць для проведення повторного голосування

3.1. Списки виборців для спеціальних виборчих дільниць виготовляються в порядку, визначеному статтею 34 Закону, та за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2010 року № 318, з відповідною зміною його назви (список виборців на спеціальній виборчій дільниці для повторного голосування) та із зазначенням дати проведення повторного голосування.

3.2. Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці невідкладно після складання списку виборців на цій виборчій дільниці передає відомості про виборців, включених до списку виборців, відповідному органу ведення Реєстру. Такі відомості подаються за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 8 жовтня 2010 року № 398, з відповідною зміною його назви та із зазначенням дати проведення повторного голосування.

У разі внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Реєстру про включення виборця до списку виборців або виключення особи зі списку виборців.

3.3. Орган ведення Реєстру, який отримав відомості про виборців, включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, вносить до бази даних Реєстру відповідні службові відмітки стосовно виборців, які не будуть голосувати за своїми виборчими адресами у зв’язку з їх включенням до списків виборців на інших виборчих дільницях.

На підставі повідомлень дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці про внесення змін до списку виборців орган ведення Реєстру забезпечує внесення чи вилучення відповідної службової відмітки.

4. Виготовлення списків виборців для проведення повторних місцевих виборів

4.1. Для підготовки та проведення голосування на повторних місцевих виборах органом ведення Реєстру для звичайних виборчих дільниць виготовляються попередні та уточнені списки виборців за формами, встановленими постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2010 року № 318.

4.2. Порядок складання попередніх списків виборців для звичайних виборчих дільниць, їх уточнення та внесення змін до уточнених списків виборців установлено статтями 30 – 33 Закону.

4.3. Списки виборців для спеціальних виборчих дільниць виготовляються в порядку, визначеному статтею 34 Закону, та за формою, встановленою постановою Центральної виборчої комісії від 20 серпня 2010 року № 318.

5. Забезпечення   достовірності відомостей Реєстру з урахуванням змін, внесених до списків виборців для проведення повторного голосування, повторних місцевих виборів

5.1. Для забезпечення  достовірності відомостей Реєстру відповідна територіальна виборча комісія виготовляє копії списків виборців, за якими проводилося повторне голосування, повторні місцеві вибори.

5.2. Виготовлення копій списків виборців здійснюється згідно з постановою Центральної виборчої комісії від 26 жовтня 2010 № 494.

 

Секретар Центральної виборчої комісії     Т. ЛУКАШ