У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

13 листопада 2009 року № 331

Про відмову в реєстрації кандидата на пост Президента України Маркулова І.Р.

До Центральної виборчої комісії 9 листопада 2009 року надійшло подання Ліберальної партії України про реєстрацію кандидата на пост Президента України Маркулова Ігоря Романовича та додані до нього документи.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила, що вони не відповідають вимогам частини першої статті 49, частин першої, другої статті 51, частини першої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон).

На порушення вимог частини третьої статті 48, частини першої статті 49, пункту 4 частини першої статті 51 Закону до подання Ліберальної партії України не додано документ про внесення у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошової застави в розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.

Натомість на порушення  вимог, встановлених частиною п’ятою статті 51 Закону, 10 листопада 2009 року до Центральної виборчої комісії надійшла заява громадянина Свиридова С.М. щодо долучення до раніше поданих для реєстрації кандидата на пост Президента України Маркулова І.Р. документів квитанції № К1111/А/6 від 9 листопада 2009 року, виданої філією ВАТ комерційного банку "НАДРА" Київського регіонального управління (ВАТ КБ "НАДРА" КРУ) про внесення на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошової застави у розмірі два мільйони п’ятсот тисяч гривень.

Крім того, в декларації про майно та доходи кандидата на пост Президента України Маркулова І.Р. не зазначено рік, за який вона подається, тоді як згідно з частиною першою статті 50 Закону декларація кандидата на пост Президента України та членів його сім’ї подається за рік, що передує року виборів.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 52 Закону Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата на пост Президента України у разі відсутності або неналежного оформлення документів, зазначених у статті 51 Закону.

Таким чином, у Центральної виборчої комісії є підстави для відмови в реєстрації кандидата на пост Президента України Маркулова І.Р.

Також, на запит Центральної виборчої комісії щодо надання інформації стосовно квитанції № К1111/А/6 від 9 листопада 2009 року, виданої філією ВАТ комерційного банку "НАДРА" Київського регіонального управління (ВАТ КБ "НАДРА" КРУ), отримано відповідь за підписом виконуючого обов’язки директора філії ВАТ КБ "НАДРА" КРУ Дейнікова Н.Д., що протягом операційного та післяопераційного дня 9 листопада 2009 року Центральним відділенням філії ВАТ КБ "НАДРА" Київського РУ операцій щодо внесення грошової застави на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії кандидатом на пост Президента України Маркуловим Ігорем Романовичем не здійснювалося. Тобто, кандидат на пост Президента України Маркулов І.Р. подав до Центральної виборчої комісії відомості щодо внесення грошової застави, які не відповідають інформації, отриманій на запит Центральної виборчої комісії від філії ВАТ КБ "НАДРА" КРУ.

Станом на 13 листопада 2009 року грошова застава кандидата на пост Президента України Маркулова І.Р. на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії не надійшла.

Разом з тим, згідно з частиною четвертою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" в разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали. Правоохоронний орган, якому передано вказані матеріали, повідомляє Комісію про результати розгляду звернення чи вжиті заходи у встановлений законом строк.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 49, частин другої, п’ятої, дев’ятої статті 51, пункту 3 частини першої, частини другої статті 52 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 – 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити в реєстрації кандидата на пост Президента України Маркулова Ігоря Романовича.

2. Цю постанову надіслати Ліберальній партії України та громадянину Маркулову І.Р.

3. Цю постанову та відповідні матеріали щодо внесення грошової застави на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії кандидатом на пост Президента України Маркуловим І.Р. надіслати Генеральній прокуратурі України.

Голова Центральної виборчої комісії     В. ШАПОВАЛ