У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

26 грудня 2005 року №272

Про Порядок жеребкування щодо участі організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у формуванні територіальних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та розподілі керівних посад у цих комісіях

     Відповідно до статті 20 1 , частин першої – десятої, дванадцятої – чотирнадцятої статті 21, пункту 5 статті 23, пункту 3 2 розділу XIV „Прикінцеві положення” Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, керуючись статтями 12, 13, пунктами 1, 6 статті 21 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:

     1. Встановити Порядок жеребкування щодо участі організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у формуванні територіальних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та розподілі керівних посад у цих комісіях (додається).

     2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям.

Голова Центральної виборчої комісії Я. ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 26 грудня 2005 року № 272

ПОРЯДОК
жеребкування щодо участі організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у формуванні територіальних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів та розподілі керівних посад у цих комісіях

     Цей Порядок розроблено на виконання вимог частин першої та дванадцятої статті 21 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (далі – Закон).

1. Проведення жеребкування щодо участі організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій у формуванні територіальних виборчих комісій

     Територіальна виборча комісія (виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні виборчі комісії, Київська, Севастопольська міські виборчі комісії, районні, міські виборчі комісії (крім міст Києва та Севастополя), районні у містах виборчі комісії (де обираються районні у місті ради), селищні, сільські виборчі комісії) формується відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими, районною, міською (крім міст Києва та Севастополя), районною у місті, селищною, сільською радою не пізніш як за 75 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не більше 15 осіб за поданнями керівних органів відповідних організацій політичних партій, виборчих блоків організацій політичних партій (далі – місцеві організації партій (блоки) (не більш як на одну особу).

     У разі якщо кількість подань від місцевих організацій партій (блоків) перевищує 15, їх участь у формуванні територіальної виборчої комісії визначається шляхом жеребкування.

     Жеребкування щодо участі місцевих організацій партій (блоків) у формуванні територіальної виборчої комісії проводиться на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, міської (крім міст Києва та Севастополя), районної у місті, селищної, сільської ради (далі – Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада), на якому формується відповідна територіальна виборча комісія.

     У жеребкуванні беруть участь лише місцеві організації партій (блоки), подання яких надійшли відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради не пізніше ніж за 80 днів до дня виборів та відповідають вимогам, передбаченим частинами першою – шостою, восьмою – десятою статті 21 Закону, а внесені ними кандидатури – вимогам, установленим статтею 20 1 Закону для членів відповідних територіальних виборчих комісій щодо наявності у них громадянства України, права голосу на відповідного виду місцевих виборах, можливості одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів або референдумів, які проводяться одночасно.

     До складу територіальної виборчої комісії не можуть входити кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій (блоків), а також представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) – суб'єктів виборчого процесу на виборах народних депутатів України, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді та працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах кримінально-виконавчої системи або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

     Особи, кандидатури яких подаються на посаду с екретаря територіальної виборчої комісії, повинні володіти державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства, а на посаду голови, заступника голови, секретаря виборчої комісії Автономної Республіки Крим, а також не менше третини інших членів цієї комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

     На пленарному засіданні відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради у жеребкуванні беруть участь представники місцевих організацій партій (блоків), які внесли подання щодо кандидатур для включення їх до складу відповідної територіальної виборчої комісії.

     Жеребкування щодо участі місцевих організацій партій (блоків) у формуванні територіальної виборчої комісії проводиться у два етапи.

     На першому етапі проводиться технічне жеребкування для визначення черговості участі місцевих організацій партій (блоків) у жеребкуванні на другому етапі.

     Для проведення жеребкування на першому етапі складається список місцевих організацій партій (блоків), у якому черговість місцевих організацій партій (блоків) визначається за хронологічним порядком, тобто за датою та часом надходження відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради їх подань щодо участі у формуванні відповідних територіальних виборчих комісій.

     Відповідно до кількості внесених подань готуються конверти однакового кольору та розміру (далі – конверти), в які вкладаються аркуші паперу з надрукованими на них номерами, що визначатимуть черговість участі місцевих організацій партій (блоків) у проведенні жеребкування на другому етапі. Конверти запаковуються, завіряються підписом посадової особи, яка здійснювала їх пакування, і печаткою відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради. Після чого конверти поміщаються у спеціально підготовлений для проведення жеребкування барабан або в непрозору скриньку, яка дозволяє провести жеребкування.

     Після оголошення головуючим на пленарному засіданні відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради порядку формування територіальної виборчої комісії присутнім на ньому представникам місцевих організацій партій (блоків) пропонується згідно з визначеною черговістю за порядком внесення відповідних місцевих організацій партій (блоків) до списку дістати конверт з барабана або з непрозорої скриньки, розпакувати його та назвати порядковий номер, надрукований на вкладеному в ньому аркуші. Перед кожним діставанням конверти перемішуються працівником Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, апарату місцевої ради.

     У разі відсутності на пленарному засіданні відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради представника місцевої організації партії (блоку) з числа працівників Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, апарату місцевої ради визначається особа, яка здійснюватиме жеребкування від такої місцевої організації партії (блоку).

     Відповідно до порядкових номерів, які дісталися місцевим організаціям партій (блоків), визначається черговість їх участі у жеребкуванні на другому етапі .

     Для жеребкування на другому етапі в конверти вкладаються аркуші паперу з надрукованими на них номерами за кількістю внесених подань місцевих організацій партій (блоків) щодо участі у формуванні відповідних територіальних виборчих комісій. Запаковані та завірені в установленому порядку конверти поміщаються у барабан або в непрозору скриньку. Жеребкування проводиться за процедурою першого етапу.

     Місцеві організації партій (блоків), яким за результатами другого етапу дісталися з першого по п'ятнадцятий порядкові номера, беруть участь у формуванні територіальних виборчих комісій. Подані ними кандидатури включаються до списку для формування складу відповідної територіальної виборчої комісії.

     Список кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії оголошується головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради.

2. Проведення жеребкування щодо розподілу керівних посад у територіальній виборчій комісії

     Розподіл керівних посад у територіальній виборчій комісії здійснюється шляхом жеребкування.

     У розподілі керівних посад беруть участь місцеві організації партій (блоки), визначені для участі у формуванні територіальної виборчої комісії, кандидатури від яких включені до списку для формування складу відповідної комісії.

     Перед жеребкуванням із числа кандидатур, поданих відповідними місцевими організаціями партій (блоками), що беруть участь у формуванні територіальної виборчої комісії, включених до списку для формування комісії, з урахуванням вимог до них, установлених пунктами 5, 8 і 9 частини восьмої статті 21 Закону, щодо володіння державною мовою, наявності досвіду щодо участі в роботі виборчих комісій, відповідної освіти чи підготовки та пропозицій місцевих організацій партій (блоків) щодо включення відповідних кандидатур на посаду голови, заступника голови чи секретаря комісії складаються три окремі списки для проведення жеребкування про розподіл кожної із цих посад. До списку для жеребкування щодо визначення кандидатури на посаду секретаря територіальної виборчої комісії включаються особи, які згідно з вимогою частини п'ятої статті 20 1 володіють державною мовою в обсязі, необхідному для ведення діловодства, а керівних посад у виборчій комісії Автономної Республіки Крим – лише особи, які, крім вимог, передбачених пунктами 5, 8 і 9 частини восьмої статті 21, повинні відповідати вимозі частини четвертої статті 20 1 Закону стосовно наявності у них вищої юридичної освіти. У списках зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кандидатури та назва місцевої організації партії (блоку) , яка подала її для включення до складу територіальної виборчої комісії.

     На підставі складених списків на окремих аркушах паперу друкуються прізвище, ім'я, по батькові кандидатури, пропонованої на посаду голови, заступника голови чи секретаря комісії, та назва місцевої організації партії (блоку) , яка подала її для включення до складу територіальної виборчої комісії .

     Підготовлені для жеребкування аркуші паперу вкладаються в конверти, які в установленому порядку запаковуються та завіряються.

     Для проведення жеребкування визначається відповідальний працівник Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, апарату місцевої ради, який здійснюватиме жеребкування (далі – відповідальний працівник).

     Жеребкування проводиться поетапно щодо кожної з керівних посад –голови, заступника голови та секретаря територіальної виборчої комісії – у такій послідовності:

     1) у барабан або в непрозору скриньку поміщаються конверти, що містять аркуші із зазначенням кандидатур на посаду голови територіальної виборчої комісії. За дорученням головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради відповідальний працівник дістає з барабана або з непрозорої скриньки, де п еред цим конверти перемішуються визначеним для цього працівником Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, апарату місцевої ради, конверт, розпаковує його і зачитує надруковані на вкладеному в ньому аркуші прізвище, ім'я, по батькові кандидатури для включення до складу територіальної виборчої комісії на посаду голови комісії та назву місцевої організації партії (блоку) , що її подала. Така кандидатура під час формування територіальної виборчої комісії включається до її складу на посаду голови комісії;

     2) у барабан або непрозору скриньку додатково поміщаються конверти, що містять аркуші із зазначенням кандидатур на посаду заступника голови територіальної виборчої комісії. За дорученням головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради відповідальний працівник дістає з барабана або з непрозорої скриньки, де п еред цим конверти перемішуються визначеним для цього працівником Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, апарату місцевої ради, конверт, розпаковує його і зачитує надруковані на вкладеному в ньому аркуші прізвище, ім'я, по батькові кандидатури для включення до складу територіальної виборчої комісії на посаду заступника голови комісії та назву місцевої організації партії (блоку) , що її подала. Така кандидатура під час формування територіальної виборчої комісії включається до її складу на посаду заступника голови комісії;

     3) у барабан або непрозору скриньку додатково поміщаються конверти, що містять аркуші із зазначенням кандидатур на посаду секретаря територіальної виборчої комісії. За дорученням головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради відповідальний працівник дістає з барабана або непрозорої скриньки, де п еред цим конверти перемішуються визначеним для цього працівником Секретаріату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, апарату місцевої ради, конверт, розпаковує його і зачитує надруковані на вкладеному в ньому аркуші прізвище, ім'я, по батькові кандидатури для включення до складу територіальної виборчої комісії на посаду секретаря комісії та назву місцевої організації партії (блоку) , що її подала. Така кандидатура під час формування територіальної виборчої комісії включається до її складу на посаду секретаря комісії.

     За пропозицією присутніх на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради представників місцевих організацій партій (блоків), які внесли подання щодо кандидатур голови та заступника голови територіальної виборчої комісії, ці кандидатури можуть зніматися з подальшого жеребкування відповідно на посаду заступника голови та секретаря комісії шляхом вилучення відповідних конвертів з барабана або непрозорої скриньки. У такому разі усі конверти, що вилучаються у зв'язку з цим з барабана або непрозорої скриньки та розпаковуються, крім тих, у яких містяться кандидатури, які знімаються з подальшого жеребкування, після їх запакування та завірення в установленому порядку поміщаються у барабан або непрозору скриньку для продовження процедури жеребкування.

     За результатами жеребкування відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою радою приймається рішення про формування територіальної виборчої комісії. Визначені кандидатури на посаду голови, заступника голови та секретаря включаються до складу територіальної виборчої комісії на відповідні посади, а решта кандидатур – членами територіальної виборчої комісії.

3. Заключні положення

     Якщо кількість осіб, запропонованих місцевими організаціями партій (блоками) до складу територіальної виборчої комісії, становить менше 8, така комісія відповідно до частини сьомої статті 21 Закону утворюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою радою за поданням відповідно Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голови обласної, районної, районної у місті ради, міського, селищного, сільського голови з обов'язковим включенням поданих кандидатур від місцевих організацій партій (блоків) до складу територіальної виборчої комісії. У цьому випадку подані Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою обласної, районної, районної у місті ради, міським, селищним, сільським головою кандидатури на посаду голови, заступника голови чи секретаря комісії включаються (з урахуванням вимог, установлених пунктами 5, 8 і 9 частини восьмої статті 21 Закону, а щодо кандидатур на посади голови, заступника голови та секретаря виборчої комісії Автономної Республіки Крим – також вимоги, передбаченої частиною четвертою статті 20 1 Закону) до списків для жеребкування щодо розподілу керівних посад у територіальній виборчій комісії.

     Відомості про хід та результати проведених жеребкувань під час розгляду питання щодо формування територіальної виборчої комісії на пленарному засіданні сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради вносяться до протоколу цієї сесії.

     Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцева рада, які прийняли рішення про формування територіальної виборчої комісії, публікують таке рішення та склад виборчої комісії у відповідних засобах масової інформації або, в разі неможливості, оприлюднюють його в інший визначений ними спосіб не пізніш як на п'ятий день з дня його прийняття.

Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК