У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

5 жовтня 2005 року №128

Про встановлення форми загального списку виборців
для підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року

     З метою підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року, відповідно до частин першої, третьої, шостої статті 3, частин першої, шостої, сьомої статті 31 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, керуючись пунктом 4 статті 23 зазначеного Закону, статтями 12, 13, пунктами 1, 7 статті 21 Закону України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія
постановляє:

     1. Встановити форму загального списку виборців для підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 26 березня 2006 року (додається).

     2. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

Голова Центральної виборчої комісії Я. ДАВИДОВИЧ