Додатки
1 Додаток №1-24 , Додаток 7 із змінами 780288 байт