КОМІСІЯ ЗВЕРНУЛАСЯ ДО КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РОЗ'ЯСНЕНЬ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД"

26 січня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провів Голова Комісії Михайло Охендовський.

Комісія затвердила штатний розпис членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії,  а також працівників Служби розпорядника Державного реєстру виборців на 2017 рік.

Окрім того, затверджено два Кошториси Центральної виборчої комісії на 2017 рік.  А саме – за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на загальну суму 32 млн 167 тис. 600 гривень та за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на 2017 рік на загальну суму 31 млн 426 тис. 200 гривень.

У зв'язку із надходженням до ЦВК звернень щодо проблемних питань, які виникають у процесі застосування окремих положень Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", Комісія 18 січня 2017 року листом звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування щодо надання роз'яснення про застосування положень частини другої статті 41 закону стосовно залучення територіальною виборчою комісією органів ведення Державного реєстру виборців для здійснення перевірки достовірності відомостей про громадян, які містяться в підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою. А також – щодо того, чи зобов'язана ТВК проводити таку перевірку за неможливості використання бази даних Державного реєстру виборців працівниками залучених нею органів ведення Реєстру.

Крім того, до ЦВК надходять скарги на бездіяльність територіальних виборчих комісій, що полягає у невиконанні вищевказаного закону та, як наслідок, порушенні права виборців, які підтримали ініціативу про відкликання депутатів місцевих рад, прав політичних партій на розгляд питання щодо відкликання зазначених депутатів, а також кандидатів у депутати відповідних рад від місцевих організацій політичних партій, яких ТВК повинні будуть визнати обраними наступними за черговістю.

При цьому Комісія наголосила, що здійснення контролю за дотриманням положень законодавства України, яким визначається правовий статус депутатів місцевих рад, встановлюються гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради, а також надання роз'яснень стосовно застосування зазначеного законодавства виходить за межі її компетенції.

Разом з тим, ЦВК звернула увагу на відсутність правових підстав для використання персональних даних Реєстру органами ведення Реєстру під час їх залучення територіальною виборчою комісією до перевірки достовірності відомостей про громадян, що містяться в підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою.

Так, за змістом вказаного закону під час підготовки до виборів і референдумів персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

Натомість використання бази даних Реєстру для здійснення перевірки достовірності відомостей про громадян, що містяться в підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, статтею 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців" не передбачено.

З огляду на вищезазначене, Комісія окремою постановою звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування для отримання роз'яснень відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про Комітети Верховної Ради України" щодо застосування відповідних положень Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", а також підготовки відповідних змін до законодавчих актів.  

Окрім того, під час засідання Комісія розглянула скарги Товстоног В.М., суб'єктом оскарження в яких визначено Дніпровську міську виборчу комісію Дніпропетровської області.

У скаргах суб'єкт звернення повідомляла про те, що 3 грудня 2016 року у м. Дніпро відбулися збори виборців, на яких було прийнято рішення щодо внесення пропозицій про відкликання дев'яти депутатів Дніпровської міської ради, обраних шляхом висування місцевою організацією політичної партії "Опозиційний блок", за народною ініціативою у зв'язку з невиконанням ними без поважних причин передбачених статтею 10 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" обов'язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі, утворено ініціативні групи для збирання підписів виборців на підтримку указаних пропозицій та затверджено їх персональний склад, визначено офіційного представника зазначених ініціативних груп – Товстоног В.М., встановлено форми підписних листів для збирання підписів на підтримку ініціативи про відкликання вищевказаних депутатів.

Також скаржник зазначила, що 6 грудня 2016 року вона повідомила Дніпровську міську виборчу комісію про факт проведення вищезгаданих зборів виборців, а також, що в період з 7 до 26 грудня 2016 року відбувся збір підписів виборців на підтримку пропозицій про відкликання вказаних депутатів за народною ініціативою, а 27 грудня 2016 року вона передала заповнені підписні листи разом із протоколами відповідних зборів виборців до Дніпровської міської виборчої комісії.

Таким чином суб'єкт звернення вказувала на те, що Дніпровська міська виборча комісія у визначені законом строки повинна була скликати засідання для організації перевірки отриманих матеріалів. Однак на зазначене засідання Дніпровської міської виборчої комісії з'явилося менше половини членів комісії від її складу, у зв'язку чим воно не відбулося.

На думку суб'єкта звернення зі скаргами, така бездіяльність вказаної виборчої комісії порушує права виборців, які підтримали ініціативи про відкликання депутатів Дніпровської міської ради, права політичної партії "Опозиційний блок" на розгляд питання щодо відкликання зазначених вище депутатів Дніпровської міської ради, а також кандидатів у депутати Дніпровської міської ради від місцевої організації політичної партії "Опозиційний блок", яких Дніпровська міська виборча комісія повинна буде визнати обраними наступними за черговістю.

За таких обставин суб'єкт звернення зі скаргою просила  встановити факт одноразового грубого порушення вказаною територіальною виборчою комісією законодавства та достроково припинити повноваження всього її складу. А також – поновити порушені права та законні інтереси виборців, які підтримали ініціативи про відкликання депутатів Дніпровської міської ради, шляхом вчинення Комісією передбачених частинами другою – шостою статті 41 закону дій та звернення до вищого керівного органу політичної партії "Опозиційний блок" щодо відкликання згаданих вище депутатів, висунутих територіальною організацією цієї політичної партії, за народною ініціативою.  

Розглянувши скарги, пояснення суб'єкта оскарження та інші наявні документи, Комісія частково задовольнила скарги Товстоног В.М., визнавши протиправною бездіяльність Дніпровської міської виборчої комісії щодо непроведення 28 грудня 2016 року у визначеному статтею 27 Закону України "Про місцеві вибори" порядку засідання на виконання частини другої статті 41 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

У частині вимог щодо встановлення факту одноразового грубого порушення законів України "Про місцеві вибори" та "Про статус депутатів місцевих рад" та дострокового припинення повноважень усього складу  Дніпровської міської виборчої комісії відмовлено.

В іншій частині скарги залишено без розгляду по суті, у зв'язку з відсутністю в Комісії встановлених законами України повноважень щодо розгляду відповідних питань.

Також Комісія звернула увагу Дніпровської міської виборчої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії

26.01.2017 р.