ЦЕНТРАЛЬНІЙ ВИБОРЧІЙ КОМІСІЇ – 20 РОКІВ

Центральна виборча комісія

13 листопада 2017 року виповнюється 20 років з дня створення Центральної виборчої комісії.

Як незалежний орган, Центральну виборчу комісію утворено у листопаді 1997 року Постановою Верховної Ради України – напередодні старту виборчої кампанії з виборів народних депутатів України 1998 року. До створення Центральної виборчої комісії відповідний орган працював як структурний підрозділ Апарату Верховної Ради України і мав назву "Центральна виборча комісія по виборах народних депутатів України". Періодично за дорученням Президії, а потім – Верховної Ради України – ця Комісія одночасно виконувала обов’язки Центральної виборчої комісії по виборах Президента України.

13 листопада 1997 року відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії як постійно діючого незалежного колегіального державного органу.

У 1998 році Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про Центральну виборчу комісію", яким визначався її правовий статус, основні принципи діяльності та повноваження. З 2004 року цей закон діє в новій редакції.

За весь період свого існування ЦВК стала надзвичайно важливою складовою у відносинах між органами державної влади, повноцінним елементом механізму народовладдя в Україні. На Комісію покладено найвідповідальнішу місію – стояти на сторожі конституційних виборчих прав і свобод громадян України.

Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, Закону України "Про Центральну виборчу комісію" та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених законодавством України.

Центральна виборча комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Вона також здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів.

З липня 2013 року до сьогодні Головою Центральної виборчої комісії є Михайло Охендовський. У різні роки Центральну виборчу комісію очолювали Михайло Рябець, Сергій Ківалов, Ярослав Давидович, Володимир Шаповал.

Забезпечення діяльності Комісії у здійсненні нею повноважень покладається на Секретаріат Комісії, який виконує організаційну, юридичну, експертну, аналітичну, інформаційно-довідкову та матеріально-технічну роботу, спрямовану на забезпечення здійснення Комісією та її членами повноважень, передбачених законодавством України.

Важливі завдання покладено на Службу розпорядника Державного реєстру виборців, створення якої ЦВК розпочала у травні 2007 року. Згодом, на виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців", фахівцями цієї Служби і Секретаріату Комісії розроблено автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему "Державний реєстр виборців", яку було впроваджено у 2009 році.

 На сьогодні система Державного реєстру виборців є найсучаснішим державним банком даних, що ґрунтується на використанні передових інформаційних та телекомунікаційних технологій. Відтак, Державний реєстр виборців, питаннями ведення якого опікуються працівники Служби розпорядника ДРВ, дозволяє ефективно вести персоніфікований облік виборців та оперативно формувати найактуальніші списки виборців з точністю до 99,99 % для всіх видів виборів. На думку міжнародних експертів, Державний реєстр виборців є однією з найточніших і найбільш захищених систем обліку виборців у світі.

За період своєї діяльності Центральною виборчою комісією організовано підготовку та проведення низки загальнодержавних виборчих кампаній з виборів Президента України та народних депутатів України.

Зокрема, це виборчі кампанії з виборів народних депутатів України 1998, 2002, 2006, 2007, 2012, 2014 років та з виборів Президента України 1999, 2004, 2010, 2014 років.

Також Комісією було організовано підготовку та проведення всеукраїнського референдуму 2000 року.

Окрім того, Центральна виборча комісія постійно опікується виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також впродовж 2015 – 2017 років –  першими виборами в новоутворених об'єднаних територіальних громадах.

За час своєї діяльності Центральна виборча комісія підготувала і подала до Верховної Ради України цілу низку пропозицій у вигляді законопроектів щодо вдосконалення вітчизняного виборчого законодавства.

Окремої уваги заслуговують організовані та проведені Комісією численні міжнародні науково-практичні конференції, "круглі столи", семінари. Високу оцінку вітчизняних та міжнародних фахівців отримали серії інформаційно-аналітичних та інформаційно-довідкових видань з актуальних питань виборів в Україні, які випустила в світ Центральна виборча комісія.

Закономірно, що за 20 років своєї діяльності Центральна виборча комісія, її Секретаріат та Державний реєстр виборців зазнавали і кількісних, і якісних змін. Нині у Комісії, її Секретаріаті та Службі розпорядника Державного реєстру виборців працюють державні службовці з вищою юридичною, технічною і економічною освітами. Серед них 23 заслужених юриста України, 2 заслужених економіста України, заслужений працівник промисловості України, 2 заслужених журналіста України. Окрім того, – 2 кандидата юридичних наук,  2 кандидата політичних наук, кандидат економічних наук  та кандидат наук  з державного управління.

Певною мірою оцінкою їх роботи може слугувати той факт, що члени Комісії, працівники її Секретаріату та Служби розпорядника Державного реєстру виборців відзначені 60 державними нагородами (орденами й медалями), 41 Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 15 Почесними грамотами Верховної Ради України та 40 Грамотами Верховної Ради України.

За роки діяльності плідно розвивалась й міжнародна співпраця ЦВК. Так, Комісією укладено угоди про двостороннє співробітництво з національними виборчими органами 12 країн. Зокрема – Головною виборчою комісією Литовської Республіки, Національною виборчою комісією Республіки Польща, Державною виборчою комісією Боснії і Герцеговини, Центральними виборчими комісіями Азербайджанської та Латвійської Республік, Киргизької Республіки, Республік Казахстан та Молдова, Грузії, Національним виборчим бюро Угорщини, а також Постійним виборчим органом Румунії.

З 1994 року Центральна виборча комісія є членом Асоціації організаторів виборів країн Європи та бере активну участь у її роботі.

У 2017 році Комісія приєдналася до Всесвітньої асоціації виборчих органів зі штаб-квартирою в Південній Кореї.

Традиційною та ефективною стала і співпраця ЦВК з Радою Європи, ОБСЄ та Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES).

Правовий статус, яким відповідно до українського виборчого законодавства наділена Центральна виборча комісія, визначив її нелегкий поступ упродовж всього часу її існування крізь складні перипетії суспільно-політичного життя, що випали на долю нашої держави. Але сьогодні, пригадуючи пройдений шлях, можна впевнено констатувати, що Центральній виборчій комісії вдається з честю виконувати покладені на неї державою важливі завдання зі створення гідних умов для утвердження в Україні міцних засад демократії і прогресу у виборчих процесах.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації
Секретаріату Центральної виборчої комісії

13.11.2017 р.